Sapori di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

     

 

 
 

INDICI

Sapori di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

Tutte le ricette in un colpo d'occhio

 

MENU

Il Ricettangolo - Primi

 

   

Taggièn au peshtu

Tagliolini al pesto

     
TAGGIÈN:

Cuin kilò de faina, sei öve, 'na shpinsigò de sò e ègua quante bashte, preparè 'na pashta cumpatta, travaggiandua a lungu.
Dividèa a pessi e ashcianèa fandu de crushte suttì rettangulòri. Arrutulèai cacciandughe suvia in po' de faina pe nu fòai attaccò e taggèai a fette, du shpessù dejiderau.

Mentre i taggièn, belli shpanteghè in scé 'na panéa, asciügan, dedichève au peshtu.

Buggì au dente i taggien e cundìai cu peshtu ch'u l'ha da esse allungau, all'ürtimu mumentu, cun due cüggiaiè d'ègua de cuttüa da pashta shtessa.

PESHTU:

Trité trai shpighi d'aggiu.
Azzunzèghe due magnè de fögge de bajaicò lavè, ben shpremmue e anche lü tritè e mettè tüttu intù murtò.
Peshtè allua cu peshtellu azzunzendu de tantu in tantu du furmaggiu sòrdu (sentu grammi in tüttu) o du parmigian.
Quande u culure da meshciüa u l'è dè 'n verde cèu, mettèghe a sò e cummensè a diluì cun sette o öttu cüggiarin d'öu, versau a pocu a pocu, in moddu da ottegnì 'na crema densa.

ATTENSIUN:

Cu peshtu puài cundì tütti i tipi de pashta nunché u meneshtrun de verdüa.

TAGLIOLINI:

Con 1 chilo di farina, 6 uova, un pizzico di sale e acqua quanto basta, preparate una pasta compatta, lavorandola a lungo.
Dividetela in pezzi e spianatela facendo delle sfoglie sottili, rettangolari. Arrotolatele spruzzandovi sopra un po' di farina per non farli incollare e tagliatele a fette, di spessore desiderato.

Mentre i tagliolini così ottenuti asciugano ben sparpagliati nella paniera, dedicatevi al pesto.

Lessate al dente i tagliolini e conditeli col pesto allungato, all'ultimo momento, con due cucchiaiate dell'acqua di cottura della pasta stessa.

PESTO:

Tritate 3 spicchi d'aglio.
Aggiungete due manciate di foglie di basilico lavate, spremute e anch'esse tritate, mettete infine questo trito nel mortaio.
Pestate quindi col pestello, aggiungendo ogni tanto del pecorino sardo (100 grammi in tutto), o del parmigiano.
Quando il colore del composto è di un verde chiaro, salate ed incominciate a diluire con 7-8 cucchiaini d'olio, versati a poco a poco, in modo da ottenere una crema densa.

ATTENZIONE:

Con il pesto potete condire la pasta di qualunque tipo, nonché la minestra di verdura.


 

 

 

 


[Torna ad inizio pagina]


 
     

Dal 06.09.2001

 
       

 

 

 

   

Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web