Sapori di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

     

 

 
 

INDICI

Sapori di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

Tutte le ricette in un colpo d'occhio

 

MENU

Il Ricettangolo - In pizzeria

 

   

U prève

Il prete

     
PURSUÌN:

600 de gè primma buggìe e doppu suffrite
300 grammi de recöttu
4 öve
400 grammi de faina
50 grammi di shtrütu
1 russu d’öu
200 grammi de pan grattàu
1 cüggiò de shpessia cannella
1 cüggiò d’öiu d’oviva

PREPARASIÙN:

Preparè n’impashtu cun e gè, u recöttu, a cannella, due shpinsighè de sò e amalgamè ben cun e öve.

A pòrte, invece, tiè ‘na crushta cun a faina, u shtrütu, u russu e l’ öiu.

Deshtendè a crushta in scè ‘n tian infainau e dishtribuighe suvia l’impashtu cu va cuertu, a so votta, cu pan grattau.

Rebatteghè ben i bord e infurnè a 200° pé circa quaranta menüti.

DOSI:

600 grammi di bietole bollite e poi soffritte
300 grammi di ricotta
4 uova
400 grammi di farina
50 grammi di strutto
1 tuorlo d’uovo
200 grammi di pane grattugiato
1 cucchiaino di cannella
1 cucchiaio d’olio
Sale

PREPARAZIONE:

Preparate un impasto con le bietole, la ricotta, la cannella, due pizzichi di sale e amalgamate bene con le uova.

A parte, invece, preparate una sfoglia con la farina, lo strutto, il tuorlo e l’olio.

Stendete la sfoglia su una teglia infarinata e spalmate uniformemente l’impasto che coprirete, a sua volta, con il pane grattugiato.

Ribattete gli angoli della crosta e infornate a 200° per circa 40 minuti.


 

 

 

 


[Torna ad inizio pagina]


 
     

Dal 06.09.2001

 
       

 

 

 

   

Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web