Sapori di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

     

 

 
 

INDICI

Sapori di Carloforte e dell'Isola di San Pietro

Tutte le ricette in un colpo d'occhio

 

MENU

Il Ricettangolo - Carni

 

   

Cravettu accummudàu
cué patatte

Spezzatino di
capretto
con patate

     
Inté 'na cassarolla, cun mezu gottu d'öiu, mettèghe in kilò e mezu de cravettu taggiàu a pessi e fèau rusulò bèn insemme a duì shpighi d'aggiu.

Quande a còrne a l'è induò, bruffè cuìn quòrtu de vin giancu e fè evapurò, poi azzunzèghe mezu kiló de patatte taggè a tocchi, crüvì cun ègua, salè e purtè a cuttüa, arregurdanduve de rumesciò ogni tantu.

Servìau còdu, accumpagnàu cu vin russu du Paize.

In un tegame di coccio, con mezzo bicchiere d'olio, mettete un chilo e mezzo di capretto tagliato a pezzi e fate ben rosolare insieme a 2 spicchi d'aglio.

Quando la carne è dorata, fatevi evaporare un quarto di vino bianco, poi unite mezzo chilo di patate tagliate a tocchi, coprite con acqua, salate e portate a cottura, ricordandovi di mescolando di tanto in tanto.

Servitelo caldo, accompagnato con vino rosso di San Pietro.


 

 

 

 


[Torna ad inizio pagina]


 
     

Dal 06.09.2001

 
       

 

 

 

   

Inviare al Webmaster una e-mail con domande o commenti su questo sito web